Sintigrafi Nedir, Ne İşe Yarar, Zararları Nelerdir ?

tarafından
156
Sintigrafi Nedir, Ne İşe Yarar, Zararları Nelerdir ?

Sintigrafi belli bir ortama verilen radyoaktif maddeyle görüntü elde etme tekniği sintigrafi tekniği, ileri teknolojinin tıbba kazandırdığı bu invazif olmayan yani hastaya zarar vermeyen metotla hastalıklar kısa bir süre içinde tespit edilebilmektedir.

Radyoaktif maddelerle işaretlenmiş proteinlerin vücuda verilmesi ve belirli dokularda tutulması sonucu bu tutulma miktarlarının hassas cihazlarla ölçülmesi ve görüntülenmesi esasına dayanır. Kullanılan radyo izotoplar ve taşıyıcı maddeler, kullanılan tekniğe ve muayenesi yapılacak organa göre değişir. Dokulardan yayılan radyo aktiviteyi tespit etmek için kullanılan yöntemdir. Radyoaktif madde sodyum iyot kristaller ince tutulur ve taşıdığı enerji ile orantılı olarak görünen ışık hasıl olur. Bu da fotoğraf filmi ile tespit edilir. Sintigrafinin sık kullanıldığı organlar ve faydaları tiroid en sık kullanıldığı organdır. Radyoaktif iyot tiroid bezinde tutulur. Damardan izotop verildikten sonra tiroid bezinde tutulma oranı ve bölgesel tutulma farkları ölçülür.

İzotopu fazla tutan bölgeye sıcak nodül az veya hiç tutmayan bölgede soğuk nodül denir. Soğuk nodüllerin görülmesi daha anlamlıdır. Çünkü bu bölgelerin yüzde 20 kanser olma ihtimali vardır. Sıcak nodül bölgeleri diğer bölgelerden daha aktiftir ve hipertiroidi gösterir ve bu nodüllerin yerlerinin belirlenmesinin ameliyatı yönlendirmesi ve çıkarılacak bölgeyi kolayca tespit etmeyi sağlaması, diğer bütün teknikleri üstünlük sağlar. Karaciğer ve dalak bu organların çalışması ve yapısının anlaşılmasını sağlar. Retiküler sistemde daha fazla tutulması esasına dayanır. Ultrason ve bilgisayarlı tomografi bu organların yapısı hakkında bilgi verdiği halde çalışması hakkında izotop sintigrafi daha üstün bilgiler sağlar. Safra kesesi teknesi ile işaretlenmiş immünoloji asetik asitle yapılır. Bu madde karaciğerden safraya atılır. Safra sisteminin çalışması ve yapısı hakkında bilgi sağlanır. Akut kolesistitlerde safra sistemi çalışmadığından iyi görüntü elde edilemez. Bu da bize fonksiyon hakkında bilgi verir.

Mide ve varsaklar, sindirim kanalından kanamaların yeri ve şiddeti bu metodla çok belirgin olarak tespit edilebilir. Izotop taşıyıcı olarak teknesi unlu, küçük kolon veya kırmızı kan hücreleri kullanılır. Akciğer, perfüzyon, sintigrafi, tekne suyu, mikrop isterler, akciğer kanlanması hakkında bilgi verir. Radyoaktif gazların kullanılması da akciğer havalanması hakkında bilgi sağlayarak tıkalı bölgeleri gösterir. Kalp ve dolaşım sistemi teknesi 99 en fosfat sintigrafi yapılınca infarktüsü bölgesinde aşırı birikme görülür. Talyum 201 ise infarktüsü bölgesinde az tutularak infarktüsü bölgesini ve yaygınlığını gösterebilir. Radyoaktif işaretlenmiş kırmızı kan hücreleri kullanılarak da kalp kasının kasılması ve kan pompalaması değerlendirilebilir. Böbrekler teknesi 99 dms ile yapılan böbrek sintigrafisi, böbrek morfolojik yapısı hakkında bilgi verdiği gibi çalışmasını da gösterir. Adrenal bezler, radyoaktif iyot da işaretlenmiş maddelerin adrenal korteks te tutulması yapısı ve fonksiyonu hakkında fikir verir. Çeşitli görüntüleme metodları ile zor ve yetersiz olarak değerlendirilebilen derinde ve küçük organımız sintigrafi ile kolayca tetkik edilebilir. Kemikler, röntgen ışınları kemiklerin yapısını çok kaliteli bir şekilde gösterdiği halde fonksiyonunu gösteremez.

Bütün vücut sintigrafisi birkaç özel durum da kullanılır. Gizli enfeksiyon odaklarının tespit edilmesinde faydalı bir metodudur. Transplantasyon’ dan sonra organın atılmasının tetkikinde faydalıdır. Böbrek, karaciğer, pankreas ve akciğer transplantasyonlarından sonra bu organların fonksiyonu sintigrafi ile tespit edilir. Azalmış fonksiyon. Organ reddinin erken bir delilidir. Bu hastaya zarar vermeyen, kolay uygulanan ve çabuk sonuç veren metot gün geçtikçe yayılmaktadır.