Modern Japonya’nın Doğuşu Ve Mutsuhito Meiji Kimdir ?

tarafından
101
Modern Japonya’nın Doğuşu Ve Mutsuhito Meiji Kimdir ?

Doğu Asya kıyıları önünde büyüklü küçüklü birçok adadan meydana gelen Japonya’dan güneşin oğlu olarak adlandırılan imparator, 17. yüzyılın sonlarından itibaren varlığını sembolik olarak devam ettirdi. Bütün eyaletler daimi adı verilen dere beyler tarafından yönetilmekteydi.

Daim yolların en güçlüsü Shogun olarak merkezi yönetimin başında bulunurdu. 1624′ te Shogun Tokugawa’ nın yayınladığı fermanla Japonya dış dünyaya kapandı. Bu süreç 1853′ e kadar 229 yıl boyunca devam etti. 19 yüzyılda büyük devletler dünyayı sömürgeleştirmeye çalışıyorlardı. Japonya’nın hemen yanı başında bulunan Çin’ de yaşanan Taiping Ayaklanması batı düşmanı bir hareket olarak ortaya çıktı. Ardından İngiltere ve diğer Avrupalı devletlerle ticaret anlaşmaları imzalamak zorunda kaldı. Bu antlaşmalardan sonra Taipingler, Hristiyanlık ve yabancı karşıtı isyan başlattı.

İmparator Mutsuhito Meiji Ve Kraliyet Ailesi

Bu isyanın bastırılmasından sonra Çin tamamen batının nüfusu altına girdi. Japonya’da 1854′ te Amerika Birleşik Devletleri, ardından Rusya, Büyük Britanya ve Hollanda ile ticaret antlaşmaları yaparak bu ülkelerin Japonya’da konsolosluk açmalarına izin verdi. Bu durum ülkede feodal sistemin temellerini yıpratmaktan olan sosyal ve siyasi akımların baskısını artırdı. Japonya’nın Avrupa ile yaşadığı bu süreç, Japonlar için bir dönüm noktası oldu. Zamanın şartlarına göre yeni sisteme geçmek gerektiğini anladılar. Bu noktada bugünkü modern Japonya’nın kurucusu kabul edilen imparator Mutsuhito  1867 de tahta çıktı. Tarihe Meiji dönemi yani aydınlar dönemi olarak geçen dönemde bundan sonra başladı. Meiji restorasyonu ile 1868′ de Shogun idaresi resmen sona erdirildi, yeni hükümet kuruldu ve bütün egemenlik tekrar imparatorun eline geçti.

Meiji restorasyonu imparator Meiji başkenti Kyoto’ dan Edo ya taşıdı. Bu şehre doğunun başkenti anlamına gelen Tokyo adı verildi. Feodal devirdeki sınıflar kaldırıldı, meşruti monarşi kuran bir anayasa hazırlandı 1868 – 1898 arasındaki dönemde 2190 fabrika açıldı. 1870′ te ilk demiryolu yapımına başlandı. 1890′ da demiryolu uzunluğu 7200 km oldu. 1871′ de daimi ödenen derebeylik sistemine son verildi. Ülke vilayetlere bölündü, valiler merkez tarafından atandı. 1871’de ilk gazete yayımlandı. 4 yıl sonra yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 100′ ü buldu. Avrupa ve Amerika’ya binlerce öğrenci gönderildi. İngiliz uzmanlarla modern bir donanma kuruldu 1872′ de kadın erkek her Japon için ilköğretim zorunlu hale getirildi. Yirminci yüzyıla gelindiğinde okuma yazma bilmeyen Japon hemen hemen hiç kalmamıştı. Modern bir posta telgraf ve yeni bir para sistemi oluşturuldu. 1873′ te mecburi askerlik kabul edildi. Aynı yıl ilk kez bir ordu ve donanma oluşturuldu. 1890 da yeni bir anayasa ilan edildi.

Mutsuhito Meiji

Yaşam biçimiyle de Batı düşünce ve buluşlarının Japon kültürü temeli üzerine oturtulmasına örnek oldu. Geleneksel Japon tarzında yazdığı 100 bin kadar şiiri vardır.