Tevfik Fikret Kimdir ? Tevfik Fikret Neden Öldü ?

tarafından
102
Tevfik Fikret Kimdir ? Tevfik Fikret Neden Öldü ?

Tevfik Fikret 24/12/1867 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Teyfik Fikret önce Mahmudiye Valide Rüştiye’sinde ardından Galatasaray Sultani sinde devam etti. Galatasaray Lisesi’nde Muallim Naci, Muallim Feyzi ve Recaizade Mahmut Ekrem’ den edebiyat dersleri aldı. 1888 yılında okulundan mezun olduktan sonra Hariciye Bakanlığı İstişare Odası’nda çalışmaya başladı.

Bu arada ticaret mektebi ailesinde Hüsni Hat ve Fransızca dersleri verdi. 1894′ te Galatasaray Sultanisi’ nde Türkçe öğretmenliği görevine atandı. Ancak bu görevinden 1895 te istifa etti ve ardından Robert Kolej’de Türkçe öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 1896 da Recaizade Mahmut Ekrem’ in önerisiyle Servetifünun Dergisinin yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. Bu tarihten sonra yenilik yanlısı edebiyatçılarla Edebiyatı Cedide hareketini başlattılar. Ancak birtakım olaylar ve aralarında çıkan anlaşmazlıklardan dolayı Servetifünun Dergisi’ nden 1901′ de ayrıldı. 1903′ te Rumeli Hisarı sırtlarında Aşiyan adını verdiği evini yaptı ve orada adeta inzivaya çekildi. Fikret’in inziva dönemi 1908′ e kadar sürdü. 1908′ de İkinci Meşrutiyet’ in ilanıyla umutlandı. Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım’la birlikte tani çıkarmaya başladı ancak birtakım görüş ayrılıkları nedeniyle tanin den de ayrıldı. Ocak 1909′ da Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne atandıysa da okulda yaşanan bir takım huzursuzluklar nedeniyle istifa etti. Nail Bey’in Maarif Bakanlığı sırasında yeniden bu göreve getirildi. Ancak Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden ayrılıp Amerikan Koleji’nde çalışmaya başladı. Tevfik Fikret ilk şiirlerini 1884 yılından itibaren. Tercüman ı hakikat gazetesinde yayımlar. Şairin 1884 1891 yılları arasında yazdığı bu Manzumeler Muallim Naci etkisinde kaleme alınmıştır. Bundan sonra şiirleri 1800 1895 yılları arasında Mirsad ve malumat dergilerinde çıkar. Bu yıllarda Naci halkasından kopan şair yeni bir şiir aramaktadır ve Recaizade Mahmut Ekrem ile Sultan Abdulhamit’in etki alanındadır. 1896′ da Servetifünun Dergisinin başına geçmesiyle birlikte olgunluk dönemine ulaşır.

İttihat ve Terakki iktidarına da karşı çıkarak Aşiyan’a çekildi. Ağır bir şeker hastalığına yakalanmıştı. Kolundan olduğu bir ameliyatın ardından 48 yaşında yaşamını yitirdi. Eyüp’teki aile mezarlığına defnedildi.