Nizamı Cedit Ordusu Nedir ? Nizamı Cedit Neden Dağıtıldı ?

tarafından
94
Nizamı Cedit Ordusu Nedir ? Nizamı Cedit Neden Dağıtıldı ?

Batılılaşmayı her alanda bir devlet politikası haline getiren Sultan Üçüncü Selim batı tarzında köklü reformlar yapmak istemiştir. Avrupalı devletler karşısında alınan yenilgiler ve sürekli karşı karşıya kalınan saldırılar Üçüncü Selim’i öncelikle askeri reformlar yapmaya zorlamıştır.

Bunun için ilk olarak yeniçeri ocağı düzenlenmeye çalışılmış ve ocağın modernleşmesi için çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca yapılan bu yeniliklere karşı oluşabilecek tepkileri önlemek içinde yeniçerilerin maaşları artırılmış ve maaşları tam zamanında ödenmiştir. Fakat Üçüncü Selim bununla yetinmemiş ve yeni bir ordu oluşturmak istemiştir. Bu nedenle 1792 de batı tarzında eğitilen ve teçhiz adlandırılan nizamı cedit ordusunu kurmuştur. Bu ordunun masraflarını karşılamak için de irade cedit denilen yeni bir hazine oluşturmuştur. İlk başta 2500 kişilik bir güce sahip olan bu birliğin kadrosu 1806 yılına gelindiğinde. 22.685 asker ve 1590 subaya yükselmiştir. Bunların yarısı İstanbul da kalmış ve diğer yarısı ise Anadolu’nun vilayet merkezlerine dağıtılmıştır. Bu ordunun asker ihtiyacı Anadolu’daki köylerden temin edilmiş ve askerlik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. İyi yetişmiş silahlı birlikler olan nizami cedit ordusu ile İstanbul’da ve taşrada merkezi idarenin otoritesinin artırılması amaçlanmıştır. Asker toplama tarz olarak zorunlu askerlik sistemi içinde yer almayan nizami cedit. Ordusuna asker olarak girebilmenin temel şartlarından biri Müslüman olmaktır. Bu yeni orduya ilk girenler 1700 Osmanlı Rus savaşında esir alınanlar ile İstanbul sokaklarından toplanan gençler olmuştur. Daha sonraları Anadolu’dan da askerler gelmeye başlamış ve bunlar İstanbul da şehir merkezine uzak kışlalarda askeri eğitime alınmıştır.

Nizamı Cedit Neden Dağıtıldı ?

Nizamı Cedit Ordusu Filistin’i işgal eden Napolyon’ un Akka da mağlup ederek. En önemli başarısını elde etmiştir. Bu durumdan cesaret alan Sultan Üçüncü Selim vilayetlerde yeni birlikler kurulması için asker toplamaya girişmiş ve Anadolu’da da yeni kışlalar kurdurmuştur. Fakat bu uygulama Balkanlar’da çok sert direnişle karşılanmıştır. 1805’ te Rumeli’ deki köylerden 20-25 yaşları arasındaki gençler askere alınmaya çalışılmış ancak hem yeniçeriler hem de köylüler buna şiddetli tepki göstermiştir. Baskıların artması üzerine Üçüncü Selim ordusunun gücünü kullanmadan Nizamı Cedit birliklerini 1807 yılında dağıtmak zorunda kalmıştır.