Biyopsi Nedir ? Neden Biyopsiye İhtiyaç Duyulur ?

tarafından
99
Biyopsi Nedir ?  Neden Biyopsiye İhtiyaç Duyulur ?

Biyopsi, başta kanser tanısı olmak üzere birçok hastalığın aydınlatılmasında kullanılan organ veya dokularda örnek alınması işlemidir. Biyopsiler tanı dışında hastanın tedavisinin şekillendirilmesinde büyük rol oynar. Hangi dokudan ne amaçla örnek alınacağına göre, biyopsi çeşitleri farklıklar göstermektedir.

Biyopsi işlemi açık ve kapalı teknikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık biyopsi işlemi dokunun çıkarılacağı bölgenin cerrahi işlemler yardımıyla çıkarılması işlemidir. Kapalı biyopsi yapılamayacağı durumlarda genellikle tercih edilir. Küçük bir örnek gerektiren durumlarda genellikle iğne biyopsisi tercih edilir. İğnenin kalın ya da ince olmasına göre kalın iğne biyopsisi ince yine biyopsi olarak adlandırılır. Meme, akciğer, prostat gibi doku örneklerinde genellikle iğne, biyopsi işlemi tercih edilir. Kemik iliğinden kaynaklanan bir patolojinin varlığını ortaya çıkarmak istendiğinde, genellikle uzun bir iğne yardımıyla kalça kemiğine girilerek biyopsi işlemi alınır. Lösemi, lenfoma tanı ve tedavi izleminde bu bir objeden fayda görmekteyiz.

Akciğer, mesane ve sindirim sisteminden kaynaklanan patolojileri aydınlatmada kullanılan endoskopi işleminde endoskopik biyopsiler yapılmaktadır. Bu işlem de endoskopi tüpün ucunda bir kamera ve cerrahi ekipman bulunmaktadır. Bu ekipmanlar alınan biyopsiler de gene incelemek değil, bazen cilt üzerinde meydana gelen lezyonların patolojinin aydınlatılmasında deri biyopsisi kullanmaktayız. Alınan örneklerin dokuyu temsil niteliği ve yeterli tanı için büyük önem taşımaktadır. Yeterli oynak alınabilmesi için bazen görüntüleme yöntemleri ve bunun yanında hasta başı yeterlik gibi işlemlerde kullanılmaktadır.