Noter Nedir ? Noter Ne İş Yapar ? Noter Kaça Kadar Açık ?

tarafından
172
Noter Nedir ? Noter Ne İş Yapar ? Noter Kaça Kadar Açık ?

Noter, kanunun belirlediği sınırlar çerçevesinde tüzel yahut özel kişilerin işlemlerini yaparak belgelerle yasal işlerlik kazandıran belirli bir yasal statüsü olan kamu görevlisidir. Noter anlaşmazlıkları önleyici ve hukuki açıdan ispat edilebilecek belgeler ortaya koymaya yardımcı olmaktadır. Noterler kanunda belirlenen faaliyetleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Noter Ne İş Yapar ?

 Kanunda belirtilen hükümler, c noterlik görevinin özel ve genel yükümlülükleri bulunmaktadır. Noterlik işleri 2 bölümde incelenmektedir. Özel olarak yapılacak görev ve sorumluluklar kapsamında tebligat işleri, vasiyetname, tespit işleri ve emanet işleri olarak yapılması belirtilmiştir. Tescil işlemleri protesto işleri ihbar ihtarname işleriyle tebliği örnek çıkartma defter onaylanması tespit tutanağı beyanname ibraname fesih name borç senedi rehin senedi bu fakat name vasiyetname vakıf senedi tanıma senedi kira sözleşmesi şirket sözleşmesi zilyetlik devri sözleşmesi gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi. İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi evlenme sözleşmesi ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi menkul mallarda hibe sözleşmesi, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi. Evlat edinme sözleşmesi sulh name temlik, aile vakfı senedi. Yediemin senedi şahadet nâme ifade tutanağı emanetleri saklama tutanağı, kural ve toplantı tutanağı, imza sirküleri ile kanunda belirtilen diğer görevleri yerine getirirler. Genel olarak belirtilen tüm işler noter huzurunda yapılması gereken işler olmaktadır. Noter nasıl olunur? Adalet bakanlığınca verilen noterlik belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Noterlik açmak için şartlar yerine getirilse dahi. Noter açmak için 1 bölgedir. Bölgedeki noter sayısı kanunla belirlenmiştir. Bu sayının dışına çıkılmaktadır. Bu durumda sıra alınması gerekmektedir. Belirlenen bölge deki noterlerin süresinin dolması, emekli suresinin gelmesi veya ölüm hallerinde sıra gelebilmektedir. Noter olabilmek için 10 ile 15 yıl beklemek gerekebilmektedir.

Noter Çalışma Saatleri Nedir ?

Çalışma saatleri 09:00-17:00 arası olan noterler öğlen arasında ise kapalı konumda oluyorlar. Bazı noterlerde 12:00-13:00 arası öğlen molası olarak uygulanırken bazı noterlerde ise 12:30-13:30 arası öğlen molası olarak uygulanıyor.