Teknopark Nedir ? Teknopark Avantajları Nelerdir ?

tarafından
89
Teknopark Nedir ? Teknopark Avantajları Nelerdir ?

Bilim parkı, teknopark veya teknoloji geliştirme bölgesi, ticari amaçlı bilimsel veya endüstriyel araştırma yapılan binalardan oluşan bölgelere verilen isimdir. Araştırma parkı, teknoloji parkı, tekno polis, teknokent ve biyomedikal park gibi terimler de kullanılır.

Dünyada teknopark örnekleri ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkmış ve ilk olarak 1952 yılında ABD’nin Kuzey Kaliforniya bölgesinde Stanford Research Park Silikon Vadisi ismiyle kurulmuştur. İngiltere’de 1972 yılında Edinburgh si dünyada kurulan ikinci teknopark olma özelliğini taşımaktadır. 1980′ lerin sonuna doğru dünya genelinde teknoparklar hızlı bir artış göstererek farklı ülkelerde de kurulmuştur. Türkiye’de Teknopark çalışmaları da yine 1980’lerde başlamıştır. Öncelikle teknoloji merkezleri kurulmaya başlamış, ardından 2001 yılında 4.691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesiyle. Teknoloji geliştirme bölgeleri kavramını kullanarak yasal çerçeve oluşturulmuştur. İlk olarak İstanbul ve Ankara’da kurulan teknoparklar ilerleyen yıllarda hızla artış göstererek farklı illerde de kurulmaya başlamıştır.

Teknoparkta yer almanın avantajları ülkemizde 4691 ve 5746 sayılı kanun ve hükümlerle kuruluşları ve işleyişleri düzenlenen teknoparklarda katma değerli gelişmiş teknolojik ürün geliştirilmesinin ve ihracatının artırılması. Teknolojik gelişimin ve girişimciliğin önünün açılarak, bu alanlarda iş yapan firmaların ve girişimcilerin desteklenmesi, ticarileşme faaliyetlerinin desteklenmesi, birçok vergi muafiyeti ve ihracat teşviki mevcuttur. Bu destekler başlıca ar ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, gelir ve kurumlar vergisinden ar ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden ar ge personelinin Sgk primi, işveren hissesi desteği tutarının yüzde ellisinden çeşitli koşullar sağlandığında Kdv vergisinden müstesnadır. Yeni makina ve teçhizat alımında Kdv istisnası, yeni makine ve teçhizatın imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi Kdv’ den istisna tutulmuştur. Gümrük vergisi istisnası ar ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya gümrük vergisi bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. Temel bilimler desteği temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip ar ge personeli istihdam eden firmalarının bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin brüt asgari kadarlık kısmı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.