Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri Nelerdir? Epilepsi Tedavisi Nedir?

tarafından
99
Epilepsi Nedir? Epilepsi Belirtileri Nelerdir? Epilepsi Tedavisi Nedir?

Sinir sistemi hücrelerindeki iletimi sinir lifleri boyunca elektriksel olarak gerçekleştirilir. Epilepsinin altında yatan temel faktör bu elektriksel iletimin bozulmasıdır.

Epileptik nöbet nöronların beyinde normal işlevleri engelleyecek şekilde ani anormal krizler halinde gelen ve genellikle tekrarlayıcı nitelikte kontrol dışı, elektriksel, deşarj boşalım yapmasıdır. Epilepsi ise 2 ya da daha fazla sayıda tekrarlayan nöbetlerle kendini gösteren merkezi sinir sistemi hastalığıdır.

 Epilepsi nöbeti geçiren kişilerde belli bir süreyle sınırlı olarak bilinç davranış, duygu, hareket veya algılama fonksiyonlarına ilişkin bozukluklar gözlenir. Nöbetler zaman içinde her hasta için belli bir kalıpta spontan olarak veya tetikleyici bazı faktörlerle tekrarlanır. Epilepsi nöbetler halinde olan bir hastalıktır. Nöbet aralarında hasta sağlıklıdır. Hayatında yalnızca bir nöbet geçiren hasta epilepsi hastası olarak kabul edilmez. Epilepsinin nedenleri epilepsi bebeklik döneminden ileri yaşlara kadar herhangi bir dönemde ortaya çıkabilir.

Epilepsi vakalarının dörtte üçü belirli bir nedene bağlanamaz. Nöbetler arasında hasta genellikle normal yaşantısını sürdürür. Yaşamın ilk 6 ayında en sık görülen epilepsi nedenleri, ağır doğum, yaralanması, mss ile ilgili konjenital defektler, enfeksiyonlar ve doğuştan metabolizma bozukluklarıdır. 20 ila 30 yaş grubunda epilepsi nedenleri travma beyin tümörleri ya da vasküler hastalıklar gibi yapısal lezyonlar dan kaynaklanabilir. 50 yaşın üzerinde görülen epilepsi nedenleri serebrovasküler lezyonlar ve metastatik beyin tümörleri neden olur? Epilepsi çeşitleri, epileptik nöbet aralıkları ve tiplerin son derece değişken olmakla birlikte, aynı hastada genellikle tek tip veya belli bir kaç nöbet tipi görülebilir. Epilepsinin sınıflandırılması, geçirilen nöbetlerin tiplerine ve klinik özelliklerine göre yapılır.

Uluslararası epilepsi ile savaş ligi, 1981 yılında nöbet sınıflandırmasını parsiyel ve jeneralize epilepsi nöbetleri şeklinde yapmıştır. Hastaların yüzde doksanı jeneralize nöbet geçirir. A jeneralize nöbetler beynin her 2 hemisfer inin aynı anda tutulduğunu gösteren belirtilerle başlar. Nöbetler sırasında bilinç etkilenebilir ve bu nöbetin ilk belirtisi olabilir. Motor belirtiler vücudun her 2 tarafında görülür. Bu tür nöbet geçiren insanlar nöbet sırasında ne yaşadıklarını hatırlamazlar. En sık görülen jeneralize nöbetler şunlardır. 1 absence nöbetleri aniden başlayıp aniden sonlanan nöbetlerdir. 2 sıçrama nöbetleri ani kısa süreli kas kontraksiyonlarıdır. 3 atomik nöbetler çenenin veya ekstremiteler in kas tonusu nun ani kaybıyla şekillenen ve buna bağlı olarak hani yere düşmelere neden olan nöbetlerdir. 4 tonik klonik nöbetler en sık karşılaşılan en ağır ve en çok bilinen nöbet tipidir. Bu nöbet 2 aşamada gelişir. Birinci aşamada tonik kişi bilincini kaybeder ve yere düşer. Vücut kaskatı bir hal alır, ikinci aşamada kronik buzullar titremeye ve gerilmeye başlar. Birçok epilepsi nöbeti bir girişim gerektirmeden kendiliğinden dakikalar içinde sonlanır. Bir nöbetin 30 dakikadan uzun sürmesi ya da bu süre içinde hasta düzelmeden birden çok nöbetin peş peşe tekrarlanmasına status epileptik adı verilirjeneralize.com üyesi status epileptik epilepsinin en sık karşılaşılan en iyi tanınan ve en tehlikeli tipidir. Çocuklarda saatler yetişkinlerde 1 ila 2 gün kadar sürebilir. Hastanın solunum ve metabolizması bozulur. Hastada hipoksi asidoz ayrıca hipoglisemi, hipertermi ve tükenme görülür. Serebral an ox ile ödem gelişebilir ve geriye dönüşsüz beyin hasarı gerçekleşebilir. Bu nöbet yaşamı tehdit eden acil müdahale gerektiren bir durumdur.

Çocuklarda görülen febril nöbeti. Çocukluk çağının en sık görülen nöbet türüdür. Genellikle 3 ay ile 5 yaş arasında herhangi bir intrakraniyal enfeksiyon bulgusu olmaksızın ateşle ilişkili olarak ortaya çıkar. 5 yaşından küçük çocukların yüzde 2 ila 5 inde görülür ve bunların yüzde 20 ila 30 unda en az bir kez tekrarlar. Jeneralize nöbetlerde görülen belirtiler başlangıçta bağırma yere düşme yaklaşık 10 ila 30 saniye apne ile birlikte tonik nöbet, sonra kol ve bacakların ritmik kasılmaları ile devam eden 1 ila 5 dakika süren kronik nöbet dilini ısırması. Bazen altını ıslatma, bazen ağızda köpük görülen belirtilerdir. Jeneralize nöbet sonrası görülen belirtiler sersemleme, oryantasyon bozukluğu, political, uyku ve parsiyel nöbetler. Parsiyel nöbetler serebral hemisfer in sınırlı 1 bölgesindeki hücrelerin uyarılması ile ortaya çıkar. Tüm beyin etkilenmez nöbetin kaynaklandığı yere göre, vücudun belirli bir bölgesini tutar. Parsiyel nöbetler, basit parsiyel nöbetler, kompleks parsiyel nöbetler ve jeneralize tonik klonik hale gelen parsiyel nöbetler olarak 3 temel gruba ayrılır. Parsiyel nöbetlerde görülen belirtiler tek tek kasların kasılması, vücudun bazı bölümleri ile sınırlı duyumsal bozukluklar, otomativ malar, absence psikomotor ve karmaşık kısmi nöbetler dışında bilinç bozukluğu oluşmaz. Evet arkadaşlar epilepsi, yani sara nöbeti hakkında bilgilendirildi.

En Önemli Noktaya Epilepsi Nöbeti Geçiren Hastaya Ne Yapmalıyız?

Öncelikle sakin olun. Hastayı kendine zarar getirmeyecek bir pozisyona getirin, yan çevirmeniz iyi olacaktır. Zorla hareketleri durdurmaya ve çenesini açmaya, dilini dışarı çıkarmaya çalışmayın. Hastanın kemer kravat ve başörtüsü gibi eşyalarını gevşetin su içirmeye çalışmayın. Bu olabilir. Epilepsi nöbeti geçiren bir insana canlandırma işlemi yapılmasına gerek yoktur. Epilepsi hastalarının dikkat etmesi gerekenler, ilaçlarınızı saati saatine alın. Üzerinizde epilepsi hastası olduğunuza dair bir kart bulundurun. Ağaca çıkma, balkon ve terastan sarkma gibi eylemlerden uzak durun. Yalnız yüzmeyi banyo, kapısını kilitlemeyi, televizyon gibi sürekli parlayıp sönen ışık karşısında uzun süre kalmayın. Spor yapabilirsiniz ancak susuz kalmamaya dikkat edin. Aşırı yorgunluk ve uykusuzluktan kaçının kafa darbesi almamaya dikkat edin.