Sanayi Devriminın Sonuçları | Küreselleşme, Kapitalizm, Genel Ağ Ve Yıkıcı Savaşlar

tarafından
54
Sanayi Devriminın Sonuçları | Küreselleşme, Kapitalizm, Genel Ağ Ve Yıkıcı Savaşlar

“İnsani özelliklerini ve değerlerini kaybeden insan, Demir bir kafese hapsolmuş hale gelir.” Max Weber

Sanayi üretiminde yaşanan bolluk kapitalizmi ortaya çıkardı, Kapitalizm daha fazla üretimi tetikledi. Üretimdeki bu artış küreselleşmeyi doğurdu. Küreselleşme reklam, sinema, televizyon gibi iletişim araçlarını kullanarak üretilene göre tüketici pazarı ve profilleri oluşturdu. Küresel firmalar yerellikten uzaklaşan tüketicilere, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarıyla yönlendirerek, kendilerinin belirlediği taleplerin oluşmasını sağlamıştır. Bu talepler istenilen satışı beraberinde getirmiştir. Bu yoğun tüketimi karşılamak için gıda ve teknoloji gibi alanlarda üretim yapan şirketler dünya geneline yayılarak küresel bir marka özelliği kazanmıştır. Kişisel mutluluk etkinlik ve belirleyicilerin yok olduğu dünyada her şeyin tek tip olduğu monoton hayat ve hapsolmuş bir insan tipi oluşmuştur. Sosyal medyanın sahip olduğu potansiyel kapitalizminin bu alana yayılmasına neden olmuştur. Endüstriyel yapılar yerel ağın icadını ve yayılmasını genel ağın varlığı da yeni endüstriyel yapıların gelişmesini sağlamıştır. Bu sarmal gelişim kapitalizmin dijitalleşmesi ne neden olmuştur. Bu değişimlerin gerçekleştirilmesinde sosyal medyanın ileri seviyede katkısı olmuştur. Üretimdeki aşırı artışlar kapitalizmin nasıl zemin hazırlıyorsa siber alandaki ilerleme kapitalizmin gelişmesi ve yayılmasında etkili olmuştur.

Genel ağ üzerinden yapılan reklamlar dünyanın her yerine saniyeler içerisinde ulaşmaktadır. Bu hızlı etkileşim pazarlama sınırlarını ortadan kaldırmaktadır. Gelişen teknolojilerle yıkıcı ve öldürücü etkisi artırılan silahlar fazlaca üretilmekte çeşitlendirilmede ve ihraç edilmektedir. Silahlanma yarışı beraberinde yeni sorunlara getirdiği gibi bu sorunların çözümünün de savaşlarda aranmasına sebep olmuştur. Endüstriyel üretimde yaşanan gelişmelerde de askeri yatırımların öncelikli olduğu görülür. Sivil amaçlarla üretilen insansız hava araçları enerji üretimi için vazgeçilmez olan nükleer santraller insan sağlığı için oluşturulan bakteriler ve daha birçok alanda yapılan keşifler ve üretimler askeri alanda kullanılmıştır.

Bu durum endüstriyel üretimin askeri üretim ağırlıklı olarak yapıldığı bir dünyayı ortaya çıkarmıştır. Endüstriyel üretimin kitle imha silahlarının ve silah teknolojilerinin bu gelişmesi toplum ve çevre üzerinde çoğu zaman geri dönüşü olmayan zararlar bırakmaktadır. Hiroşima ve nagazaki’ye atılan atom bombalarının çernobil ve fukuşima nükleer santrallerinin suriye ve filistinliler üzerine atılan fosfor bombalarının doğaya hoyratça salınan sera gazlarının telafi edilemez sonuçları dünyayı ve insanlığı adım adım felakete sürüklemek dedir.

Umarım yazımızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki makede görüşmek üzere.